Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Proefplaatsing | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Fasano Mario

Fasano Mario

KK : kunstkoop regeling mogelijk

Galerie Oocker biedt de mogelijkheid om kunst uit de collectie te verwerven met een gespreide betaling zonder dat u hierover rente betaalt.


Mario Fasano 1981 Nederland. Opgegroeid in een familie van kunstliefhebbers, zit zijn enthousiasme en waardering voor grote kunstwerken in zijn DNA. Fasanos echte passie voor de schilderkunst zelf, kwam echter pas later in zijn leven. Na reizen door Zuid- en Midden-Amerika werd Mario geraakt door de schoonheid van kleurrijke landschappen. Dit was de vonk die een brandende passie veroorzaakte om te gaan schilderen. Hij besloot parttime te gaan werken en besteedde het leeuwendeel van zijn tijd aan het verwezenlijken van zijn droom. Hij had geen betere keuze kunnen maken. Zijn schilderijen zijn een perfecte balans van kleur, licht en compositie die allemaal samenvloeien op het doek. Fasanos kunstwerken zijn een fantastisch schouwspel dat de toeschouwer meeneemt op een avontuurlijke reis naar een plek van onze dromen.

Mario Fasano 1981 Netherlands. Raised in a family of art lovers, his enthusiasm and appreciation for great works of art is in his DNA. Fasanos real passion for painting itself, however, came later in his life. After travelling through South and Central America, Mario was struck by the beauty of colourful landscapes. This was the spark that ignited a burning passion to start painting. He decided to work part-time and devoted the a big share of his time to fulfilling his dream. He could not have made a better choice. His paintings are a perfect balance of colour, light and composition all flowing together on the canvas. Fasanos artworks are a fantastic spectacle that takes the viewer on an adventurous journey to a place of our dreams.


Mario Fasano 1981 Pays-Bas. Élevé dans une famille d'amateurs d'art, son enthousiasme et son appréciation des grandes œuvres d'art sont dans son ADN. La véritable passion de Fasano pour la peinture elle-même est toutefois apparue plus tard dans sa vie. Après avoir voyagé en Amérique du Sud et en Amérique centrale, Mario a été frappé par la beauté des paysages colorés. C'est l'étincelle qui a allumé une passion brûlante pour commencer à peindre. Il a décidé de travailler à temps partiel et de consacrer la majeure partie de son temps à la réalisation de son rêve. Il n'aurait pas pu faire un meilleur choix. Ses peintures sont un équilibre parfait entre les couleurs, la lumière et la composition, qui s'harmonisent sur la toile. Les œuvres de Fasano sont un spectacle fantastique qui entraîne le spectateur dans un voyage aventureux vers un lieu de rêve.

← Home

35 jaar Galerie Oocker - schilderijen en bronzen beelden van 20 kunstenaars !

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - Maandag  t/m vrijdag bent u ook welkom na afspraak

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.