Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Proefplaatsing | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Goede Eric

Goede Eric

Eric Goede 1948, volgde een lerarenopleiding in Amsterdam en een kunst opleiding in Culemborg. Hij begon zijn artistieke carrière als schilder, tekenaar en docent. Hij gaf onder andere les aan de Volksuniversiteit Utrecht en aan een beeldhouwerscollectief. In 1995 nam hij het besluit zich totaal aan het beeldhouwen te wijden. Eerst in het werken in steen. Maar zijn liefde gaat toch uit naar het creëren van bronzen beelden. Deze techniek biedt hem de mogelijkheden om het sierlijke, gracieuze en dynamische uit te drukken. Graag legt hij de vitale beweging vast in een streven naar perfectie. Eric Goede zoekt naar levenskracht en vitaliteit. Zijn sculpturen stralen inderdaad een bijna grenzeloze perfectie uit. En tegelijkertijd lijken de figuren kwetsbaar, gevoelig en vooral sensueel. De afwerking van het brons is perfect. Alles doet hij zelf, het hele proces van contramallen maken tot patineren. Dat is veel werk: ja, een ambacht. Zijn uitdaging is om een perfect afgewerkt beeld te leveren. Exposities in Nederland en België.

Eric Goede born 1948, attended teacher training in Amsterdam and art school in Culemborg. He started his artistic career as a painter, draughtsman, and teacher. Among other things, he taught at the Volksuniversiteit Utrecht and at a sculptors' collective. In 1995, he took the decision to devote himself totally to sculpting. First in working in stone. But his love is still for creating bronze sculptures. This technique offers him the possibilities to express the graceful, gracious, and dynamic. He likes to capture vital movement in pursuit of perfection. Eric Goede looks for life force and vitality. Indeed, his sculptures exude an almost boundless perfection. And at the same time, the figures appear vulnerable, sensitive and above all sensual. The finish of the bronze is perfect. He does everything himself, the whole process from contour moulding to patination. That is a lot of work: yes, a craft. His challenge is to deliver a perfectly finished sculpture. Exhibitions in the Netherlands and Belgium.

Eric Goede né en 1948, a suivi une formation d'enseignant à Amsterdam et une école d'art à Culemborg. Il a commencé sa carrière artistique en tant que peintre, dessinateur et enseignant. Il a notamment enseigné à la Volksuniversiteit Utrecht et dans un collectif de sculpteurs. En 1995, il prend la décision de se consacrer entièrement à la sculpture. D'abord dans le travail de la pierre. Mais son amour est toujours pour la création de sculptures en bronze. Cette technique lui permet d'exprimer le gracieux, le gracieux et le dynamique. Il aime capturer le mouvement vital dans la recherche de la perfection. Eric Goede recherche la force de vie et la vitalité. En effet, ses sculptures dégagent une perfection presque sans limites. Et en même temps, les personnages apparaissent vulnérables, sensibles et surtout sensuels. La finition du bronze est parfaite. Il fait tout lui-même, tout le processus, du moulage des contours à la patine. C'est beaucoup de travail : oui, un métier. Son défi est de livrer une sculpture parfaitement achevée. Expositions aux Pays-Bas et en Belgique.

Eric Goede geboren 1948, besuchte die Lehrerausbildung in Amsterdam und die Kunstschule in Culemborg. Er begann seine künstlerische Laufbahn als Maler, Zeichner und Lehrer. Er unterrichtete unter anderem an der Volksuniversiteit Utrecht und bei einem Bildhauerkollektiv. 1995 fasste er den Entschluss, sich ganz der Bildhauerei zu widmen. Erstens bei der Bearbeitung von Stein. Doch seine Liebe gilt nach wie vor der Herstellung von Bronzeskulpturen. Diese Technik ermöglicht es ihm, das Anmutige, Graziöse und Dynamische auszudrücken. Er liebt es, die lebendige Bewegung im Streben nach Perfektion einzufangen. Eric Goede sucht nach Lebenskraft und Vitalität. In der Tat strahlen seine Skulpturen eine fast grenzenlose Perfektion aus. Und gleichzeitig wirken die Figuren verletzlich, sensibel und vor allem sinnlich. Die Verarbeitung der Bronze ist perfekt. Er macht alles selbst, den gesamten Prozess von der Konturierung bis zur Patinierung. Das ist eine Menge Arbeit: ja, ein Handwerk. Seine Aufgabe ist es, eine perfekt ausgeführte Skulptur zu liefern. Ausstellungen in den Niederlanden und Belgien.

← Home

35 jaar Galerie Oocker - schilderijen en bronzen beelden van 20 kunstenaars !

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - Maandag  t/m vrijdag bent u ook welkom na afspraak

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.