Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Proefplaatsing | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Leny franken

Leny franken

Leny Franken en Leo Klein werken samen in hun atelier. De kunstenaars creëren individueel maar ook samen. Leny houdt zich bezig met de vormgeving en Leo experimenteert graag met de patina’s. Beide autonome kunstenaars in een stimulerende samenwerking om te scheppen, voor hen is kunst niet alleen een kwestie van vorm, maar van persoonlijke inhoud. Leny Franken 1953 volgde na HBS-a, de HBO-NXX-akte Handenarbeid en Pedagogiek in Den Haag en opleidingen in diverse kunstdisciplines en technieken. Leo Klein 1952 heeft opleidingen genoten tot econoom en fiscalist, is academisch opgeleid als kunstenaar en fotograaf, werkte als bedrijvendokter en galeriehouder en is actief als cultureel ondernemer en kunstenaar in diverse disciplines met een sterke voorkeur voor weerbarstig staal. Vele werken hebben hun bestemming gevonden in Nederland, België Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, USA, Zwitserland, Hongarije, Rusland en Australië.

Leny Franken and Leo Klein work together in their studio. The artists create individually but also together. Leny deals with design and Leo likes to experiment with patinas. Both autonomous artists in a stimulating collaboration to create, for them art is not only a matter of form, but of personal content. Leny Franken 1953, after HBS-a, took the HBO-NXX certificate in Handicraft and Pedagogy in The Hague and training in various art disciplines and techniques. Leo Klein 1952 trained as an economist and tax expert, was academically trained as an artist and photographer, worked as a company doctor and gallery owner and is active as a cultural entrepreneur and artist in various disciplines with a strong preference for unruly steel. Many works have found their destination in the Netherlands, Belgium England, France, Germany, Spain, USA, Switzerland, Hungary, Russia and Australia. 

Leny Franken und Leo Klein arbeiten gemeinsam in ihrem Atelier. Die Künstler schaffen individuell, aber auch gemeinsam. Leny beschäftigt sich mit Design und Leo experimentiert gerne mit Patina. Beide sind autonome Künstler, die in einer anregenden Zusammenarbeit Kunst schaffen. Für sie ist Kunst nicht nur eine Frage der Form, sondern des persönlichen Inhalts. Leny Franken 1953, nach der HBS-a, absolvierte das HBO-NXX-Zertifikat für Handwerk und Pädagogik in Den Haag und bildete sich in verschiedenen Kunstdisziplinen und Techniken aus. Leo Klein 1952 ausgebildet als Wirtschaftswissenschaftler und Steuerexperte, akademisch ausgebildet als Künstler und Fotograf, tätig als Betriebsarzt und Galerist und aktiv als Kulturunternehmer und Künstler in verschiedenen Disziplinen mit einer starken Vorliebe für widerspenstigen Stahl. Viele Werke haben ihr Ziel in den Niederlanden, Belgien, England, Frankreich, Deutschland, Spanien, den USA, der Schweiz, Ungarn, Russland und Australien gefunden.

← Home

35 jaar Galerie Oocker - schilderijen en bronzen beelden van 20 kunstenaars ! 1e en 2e Pinksterdag geopend van 13 - 17 uur !

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - Maandag  t/m vrijdag bent u ook welkom na afspraak: info@oocker.nl

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.