Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Proefplaatsing | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Leurs Jos

Leurs Jos

KK : kunstkoop regeling mogelijk

Galerie Oocker biedt de mogelijkheid om kunst uit de collectie te verwerven met een gespreide betaling zonder dat u hierover rente betaalt.


Jos Leurs Nederland, als groot natuurliefhebber werd had hij een voorliefde voor landschappen. In het begin de Brabantse, en gedurende een verblijf in Frankrijk ook de Franse landschappen. Maar ook andere onderwerpen inspireren hem. Als colorist kan hij deze op overtuigende manier neerzetten. Het kleurgebruik doet denken aan de impressionisten. Maar hij mengt als het ware deze stijl met het expressionisme. In brede toetsen en verfstreken waarbij de kleuren in elkaar overvloeien. Het zijn landschappen die vaak ter plekke werden opgezet om de juiste sfeer te houden. Het licht en het persoonlijke kleurgebruik kenmerken het werk van Jos Leurs. Exposities in Nederland en Frankrijk.

Jos Leurs Pays-Bas, en grand amoureux de la nature, avait un penchant pour les paysages. Au départ, les paysages brabançons, et lors d'un séjour en France, également les paysages français. Mais d'autres sujets l'inspirent également. En tant que coloriste, il peut les dépeindre de manière convaincante. Son utilisation de la couleur rappelle celle des impressionnistes. Mais il mélange ce style avec l'expressionnisme, pour ainsi dire. Dans les grandes lignes et les coups de pinceau, les couleurs se fondent les unes dans les autres. Ce sont des paysages qui ont souvent été mis en place sur place pour maintenir la bonne atmosphère. La lumière et l'utilisation personnelle de la couleur caractérisent l'œuvre de Jos Leurs. Expositions aux Pays-Bas et en France.

Jos Leurs Netherlands, as a great nature lover, he had a penchant for landscapes. Initially the Brabant landscapes, and during a stay in France also the French landscapes. But other subjects also inspire him. As a colourist, he can depict them convincingly. His use of colour is reminiscent of the impressionists. But he mixes this style with expressionism, as it were. In broad strokes and brushstrokes the colours flow into each other. These are landscapes that were often set up on the spot to maintain the right atmosphere. Light and the personal use of colour characterise Jos Leurs' work. Exhibitions in the Netherlands and France.

← Home

35 jaar Galerie Oocker - schilderijen en bronzen beelden van 20 kunstenaars !

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - Maandag  t/m vrijdag bent u ook welkom na afspraak

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.