Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Proefplaatsing | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Marchi Daniel

Marchi Daniel

Daniel Marchi werd in 1948 in Milaan geboren, maar verhuisde naar Frankrijk, waar hij de school voor schone kunsten in Parijs en de faculteit voor architectuur volgde. Dat laatste werd al snel verlaten omdat het te \"wetenschappelijk en rigoureus\" was voor een esprit libre zoals hij. Eind jaren 70 verhuist hij naar Californië op zoek naar een nieuwe wereld en een nieuwe manier om kunst te maken en waar hij 14 jaar lang de definitieve overgang van figuratieve naar abstracte kunst ontwikkelde. Hij keert terug naar Frankrijk, waar hij zich zoals vele grote kunstenaars uit het verleden, vestigt op het platteland bij Saint-Tropez. Op zoek naar het licht van het zuiden, vind hij zijn persoonlijke stijl in zijn schilderijen. Er zijn veel persoonlijke tentoonstellingen over de hele wereld, tot die van 2005 in China waar hij een groot persoonlijk succes behaalt en waar hij eindelijk ook liefde vindt.

Daniel Marchi was born in Milan in 1948, but moved to France, where he attended the school of fine arts in Paris and the faculty of architecture. The latter was soon abandoned because it was too \"scientific and rigorous\" for an esprit libre like him. In the late 1970s, he moved to California in search of a new world and a new way to make art, and where he spent 14 years developing the definitive transition from figurative to abstract art. He returned to France, where, like many great artists of the past, he settled in the countryside near Saint-Tropez. Seeking the light of the south, he finds his personal style in his paintings. There are many personal exhibitions around the world, until that of 2005 in China where he achieves great personal success and where he also finally finds love!

← Home

35 jaar Galerie Oocker - schilderijen en bronzen beelden van 20 kunstenaars !

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - Maandag  t/m vrijdag bent u ook welkom na afspraak

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.