Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Proefplaatsing | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Martin J.L.

Martin J.L.

J.L. Martin, 1955, Nederland. Studie aan de Koninklijke academie voor schone kunsten te Antwerpen, België, specialisatie: schilderkunst. Louis Martin leeft in België teruggetrokken in de stilte van zijn atelier en werk daar aan zijn schilderijen met gezichten die tot stand komen zonder technologische hulpmiddelen. De afstandelijkheid die hij nastreeft, brengt hij tot stand door er een tweede dimensie aan toe te voegen. Door het doek plaatselijk te verhogen verliest de afgebeelde persoon zijn identiteit en wordt als het ware een nieuwe entiteit. Statement: Ik wil beelden scheppen die enerzijds tijdloosheid uitstralen en anderzijds duidelijk hun wortels hebben in het verleden. Kunst dient iets toe te voegen, iets zichtbaar te maken wat anders verborgen blijft. Het is voor mij een doeltreffende manier om de wereld te interpreteren.

J.L. Martin, 1955, Pays-Bas. Etudes à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers, Belgique, spécialisation : peinture. Louis Martin vit en Belgique, retiré dans le silence de son atelier, où il travaille sur ses tableaux aux visages créés sans aides technologiques. Il parvient à l'éloignement qu'il recherche en ajoutant une deuxième dimension. En soulevant localement la toile, le personnage représenté perd son identité et devient, en quelque sorte, une nouvelle entité. Déclaration : Je veux créer des sculptures qui rayonnent d'intemporalité d'une part et qui ont clairement leurs racines dans le passé d'autre part. L'art doit ajouter quelque chose, rendre visible quelque chose qui, autrement, resterait caché. Pour moi, c'est un moyen efficace d'interpréter le monde.

J.L. Martin, 1955, Netherlands. Studied at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp, Belgium, specialisation: painting. Louis Martin lives in Belgium, withdrawn in the silence of his studio, where he works on his paintings with faces created without technological aids. He achieves the remoteness he strives for by adding a second dimension. By locally raising the canvas, the person depicted loses his identity and becomes, as it were, a new entity. Statement: I want to create sculptures that radiate timelessness on the one hand and clearly have their roots in the past on the other. Art should add something, make something visible that would otherwise remain hidden. For me, it is an effective way of interpreting the world.


← Home

35 jaar Galerie Oocker - schilderijen en bronzen beelden van 20 kunstenaars !

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - Maandag  t/m vrijdag bent u ook welkom na afspraak

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.