Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Koop Rentevrij Kunst | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Peter Harskamp

Peter Harskamp

Peter Harskamp 1951 NL Na het voltooien van zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam in 1973, maakte hij eerst keramische beelden en later ook bronzen beelden en schilderijen. Alhoewel het werk van Peter Harskamp figuratief is, heeft het ook een duidelijke abstractie in zich. Je zou kunnen zeggen op de rand van zowel abstractie en figuratie. Zijn onovertroffen originele beeldvorm is duidelijk herkenbaar in zijn schilderijen en beelden. Deze combinatie van stijl en compositie maakt zijn beeldtaal uniek. De werken zijn ontwapenend mede door de positieve thema’s als wel de rust die ervan uitgaat. De schilderijen zijn gelaagd geschilderd zodat de kleuren hiervan een bijzondere uitstraling hebben. Peter Harskamp exposeerde, sinds 1975 toen hij zelfstandig beeldend kunstenaar werd, onder andere in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, België, USA, Duitsland en Taiwan.


Peter Harskamp 1951 NL After completing his education at the Academy of Visual Arts in Rotterdam in 1973, he first made ceramic sculptures and later also bronze sculptures and paintings. Although the work of Peter Harskamp is figurative, it also has a clear abstraction. You could say on the edge of both abstraction and figuration. His unsurpassed original form of image is clearly recognizable in his paintings and images. This combination of style and composition makes his visual language unique. The works are disarming partly due to the positive themes as well as the tranquility that emanates from them. The paintings are layered so that the colors have a special appearance. Peter Harskamp has exhibited since 1975 when he became an independent visual artist, including in the Netherlands, France, Switzerland, Belgium, USA, Germany and Taiwan.


896/5000Peter Harskamp 1951 NL Nach seiner Ausbildung an der Akademie für Bildende Künste in Rotterdam 1973 fertigte er zunächst Keramikskulpturen und später auch Bronzeskulpturen und Gemälde an. Obwohl das Werk von Peter Harskamp figurativ ist, hat es auch eine klare Abstraktion. Man könnte sagen, sowohl am Rande der Abstraktion als auch der Figuration. Seine unübertroffene ursprüngliche Bildform ist in seinen Gemälden und Bildern deutlich zu erkennen. Diese Kombination aus Stil und Komposition macht seine Bildsprache einzigartig. Die Werke entwaffnen zum Teil aufgrund der positiven Themen sowie der Ruhe, die von ihnen ausgeht. Die Gemälde sind so geschichtet, dass die Farben eine besondere Erscheinung haben. Peter Harskamp stellte seit 1975 aus, als er ein unabhängiger bildender Künstler wurde, unter anderem in den Niederlanden, Frankreich, der Schweiz, Belgien, den USA, Deutschland und Taiwan.

← Home

35 jaar Galerie Oocker - originele schilderijen en bronzen beelden

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - u kunt de galerie ook doordeweeks na afspraak vrijblijvend bezoeken. 

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.