Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Proefplaatsing | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Roger Pierre

Roger Pierre

De schilderijen van Pierre Roger 1949 België, zijn zo realistisch dat sommigen zijn schilderijen voor foto’s aanzien. Het favoriete thema van de kunstenaar is het vrouwelijk naakt. Pierre Roger laat zijn schoonheden poseren op weelderige draperieën, wikkelt ze in gedempt licht. Zonder het nieuwe uiterlijk van het schilderij en het huidige uiterlijk van de modellen zou men kunnen denken dat we kijken naar het werk van een meester uit vroegere tijden. De schilder volgde lessen in illustratie en levenstekenen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel. In de jaren 80 tijdens een verblijf in Brazilië, ontdekte Pierre Roger een passie voor de ouderwetse technieken. De kunstenaar kreeg al snel onderscheidingen en publiek succes volgde. In een tijd waarin fotografie op de voorgrond staat, is hij nog een voorbeeld van het creatieve ambacht, het verschil tussen een mechanisch resultaat en een resultaat dat voortkomt uit de gevoeligheid van de kunstenaar.

Les peintures de Pierre Roger 1949, Belgique, sont si réalistes que certaines personnes confondent ses tableaux avec des photographies. Le thème préféré de l'artiste est le nu féminin. Pierre Roger fait poser ses beautés sur des draperies luxuriantes, les enveloppant d'une lumière tamisée. Sans le nouvel aspect de la peinture et l'apparence actuelle des modèles, on pourrait penser que nous sommes en présence de l'œuvre d'un maître des temps anciens. Le peintre a suivi des cours d'illustration et de dessin d'après nature à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Dans les années 1980, lors d'un séjour au Brésil, Pierre Roger s'est découvert une passion pour les techniques à l'ancienne. L'artiste a rapidement reçu des éloges et le succès public a suivi. À l'heure où la photographie est à l'honneur, il est un autre exemple du métier de créateur, de la différence entre un résultat mécanique et un résultat issu de la sensibilité de l'artiste.

The paintings of Pierre Roger 1949 Belgium, are so realistic that some people mistake his paintings for photographs. The artist's favourite theme is the female nude. Pierre Roger has his beauties pose on lush draperies, wrapping them in subdued light. Without the new look of the painting and the current appearance of the models, one might think we are looking at the work of a master from earlier times. The painter took classes in illustration and life drawing at the Royal Academy of Fine Arts in Brussels. In the 1980s during a stay in Brazil, Pierre Roger discovered a passion for old-fashioned techniques. The artist soon received accolades and public success followed. At a time when photography is at the forefront, he is another example of the creative craft, the difference between a mechanical result and one born of the artist's sensitivity.

← Home

35 jaar Galerie Oocker - schilderijen en bronzen beelden van 20 kunstenaars !

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - Maandag  t/m vrijdag bent u ook welkom na afspraak

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.