Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Proefplaatsing | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Shmatava Marta

Shmatava Marta

Marta Shmatava werd geboren in 1965 in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Haar vader Viktor Shmatova is Wit-Russische kunstenaar, kunstcriticus en wetenschapper. In de Wit-Russische Academie van Beeldende Kunsten kreeg Marta klassiek onderwijs in academische tekenen, schilderen naar de natuur en kunstgeschiedenis. Ze werkt met olieverf op doek. Inspiratie vindt ze in de mens: mens en tijd, mens en natuur, mens en meditatie.  Ze vindt het fascinerend om het mysterieuze innerlijke van de mens te ontdekken zoals gedachten, fantasieën, ervaringen en gevoelens, en deze te vertalen naar haar doeken. Marta Shmatava maakt uitgebreid gebruik van kleur om harmonie te creëren en daardoor de impact van haar boodschap te versterken. Dit wordt extra benadrukt door de positieve symboliek in haar schilderijen. Als kunstenares heeft ze dan ook de mogelijkheid om dit door haar schilderijen te communiceren met huidige en toekomstige generaties.

Marta Shmatava est née en 1965 à Minsk, la capitale du Belarus. Son père, Viktor Shmatova, est un artiste, critique d'art et scientifique biélorusse. À l'Académie des beaux-arts de Biélorussie, Marta a reçu une formation classique en dessin académique, en peinture d'après nature et en histoire de l'art. Elle travaille à l'huile sur toile. Elle trouve son inspiration dans les êtres humains : l'homme et le temps, l'homme et la nature, l'homme et la méditation.  Elle trouve fascinant de découvrir la vie intérieure mystérieuse de l'homme, comme ses pensées, ses fantasmes, ses expériences et ses sentiments, et de les traduire dans ses toiles. Marta Shmatava fait un usage intensif de la couleur pour créer une harmonie, renforçant ainsi l'impact de son message. Ceci est encore accentué par le symbolisme positif de ses peintures. En tant qu'artiste, elle a donc la capacité de communiquer cela à travers ses peintures aux générations actuelles et futures.

Marta Shmatava was born in 1965 in Minsk, the capital of Belarus. Her father Viktor Shmatova is a Belarusian artist, art critic and scientist. At the Belarusian Academy of Fine Arts, Marta received classical education in academic drawing, painting after nature and art history. She works with oil on canvas. She finds inspiration in human beings: man and time, man and nature, man and meditation.  She finds it fascinating to discover man's mysterious inner life such as thoughts, fantasies, experiences and feelings, and translate them into her canvases. Marta Shmatava makes extensive use of colour to create harmony, thereby enhancing the impact of her message. This is further emphasised by the positive symbolism in her paintings. As an artist, she therefore has the ability to communicate this through her paintings to current and future generations.

Marta Shmatava wurde 1965 in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, geboren. Ihr Vater Viktor Shmatova ist ein weißrussischer Künstler, Kunstkritiker und Wissenschaftler. An der Weißrussischen Akademie der Schönen Künste erhielt Marta eine klassische Ausbildung in akademischem Zeichnen, Malen nach der Natur und Kunstgeschichte. Sie arbeitet mit Öl auf Leinwand. Ihre Inspiration findet sie im Menschen: Mensch und Zeit, Mensch und Natur, Mensch und Meditation.  Sie findet es faszinierend, das geheimnisvolle Innenleben des Menschen, seine Gedanken, Fantasien, Erfahrungen und Gefühle zu entdecken und in ihre Bilder zu übertragen. Marta Shmatava setzt die Farbe ausgiebig ein, um Harmonie zu schaffen und so die Wirkung ihrer Botschaft zu verstärken. Dies wird durch die positive Symbolik in ihren Gemälden noch unterstrichen. Als Künstlerin hat sie daher die Möglichkeit, dies den heutigen und künftigen Generationen durch ihre Bilder zu vermitteln.


← Home

35 jaar Galerie Oocker - schilderijen en bronzen beelden van 20 kunstenaars !

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - Maandag  t/m vrijdag bent u ook welkom na afspraak

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.