Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Proefplaatsing | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Verani Beppe

Verani Beppe

Beppe Verani werd geboren in 1946 in Soresina, Italië. Sinds zijn vroege jeugd toonde hij grote interesse in het tekenen. Hij volgde gedurende twee jaar de Academie voor Schone Kunsten. Gaat daarna zelfstandig door alle stadia van de artistieke ontwikkeling, geduldig op techniek voortbouwend. Met licht en schaduw en prachtige achtergronden die subtiel zijn belicht, heeft zijn werk een unieke uitstaling. Verani maakt ook zorgvuldig gebruik van zijn tekentalent, te zien in de realistische details. En hij stelt zijn technische vaardigheid voorop om zijn expressie te uiten. Zijn werken hebben vaak ook een mooie combinatie van figuratief en een moderne insteek. Sinds 1969 heeft hij tal van groepstentoonstellingen georganiseerd in verschillende Italiaanse en buitenlandse steden. Zijn werken zijn ook opgenomen in openbare en particuliere collecties.

Beppe Verani was born in 1946 in Soresina, Italy. Since his early childhood, he showed great interest in drawing. He attended the Academy of Fine Arts for two years. Then he independently went through all stages of artistic development, patiently building on technique. With light and shadow and beautiful backgrounds subtly illuminated, his work has a unique appeal. Verani also makes careful use of his drawing talent, evident in the realistic details. And he puts his technical skill first to express his expression. His works also often have a nice combination of figurative and a modern angle. Since 1969, he has organised numerous group exhibitions in various Italian and foreign cities. His works are also included in public and private collections.

Beppe Verani è nato nel 1946 a Soresina, in Italia. Fin dalla prima infanzia ha mostrato un grande interesse per il disegno. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti per due anni. In seguito ha attraversato autonomamente tutte le fasi dello sviluppo artistico, costruendo pazientemente sulla tecnica. Con luci e ombre e splendidi sfondi sottilmente illuminati, il suo lavoro ha un fascino unico. Verani fa anche un uso attento del suo talento nel disegno, evidente nei dettagli realistici. E mette la sua abilità tecnica al primo posto per esprimere la sua espressione. I suoi dipinti presentano spesso una bella combinazione di figurativo e di moderno. Dal 1969 ha organizzato numerose mostre collettive in varie città italiane e straniere. Le sue opere sono presenti anche in collezioni pubbliche e private.

← Home

35 jaar Galerie Oocker - schilderijen en bronzen beelden van 20 kunstenaars !

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - Maandag  t/m vrijdag bent u ook welkom na afspraak

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.